Banca Naţională a Moldovei

  • Industrie: Bănci & Finanțe & Asigurări
  • Oraș: Chișinău, Republica Moldova
  • Adresa: Bulevardul Grigore Vieru 1
  • Telefon: 022822344

Banca Naţională a Moldovei (BNM) este banca centrală a Republicii Moldova. Activitatea BNM este reglementată prin Legea nr. 548-XIII cu privire la Banca Naţională a Moldovei, adoptată de către Parlamentul  Republicii  Moldova  la  21  iulie  1995.  În  conformitate  cu  legea  menţionată,  BNM este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament.

 

MISIUNEA: Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Naţională promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.


Atribuţiile Băncii Naționale a Moldovei sunt în principal următoarele:

a.       Stabileşte şi implementează politica monetară şi valutară în stat;

b.       Acţionează ca bancher şi agent fiscal al statului;

c.       Licenţiază, supraveghează şi reglementează activitatea instituţiilor financiare;

d.       Supraveghează  sistemul  de  plăţi  în  republică  şi  facilitează  funcţionarea  eficientă  a sistemului de plăţi interbancare;

e.       Activează ca organ unic de emisiune a monedei naţionale;

f.        Stabileşte regimul cursului de schimb al monedei naţionale;

g.       Păstrează şi gestionează rezervele valutare ale statului;

h.       Întocmeşte balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi elaborează statistica datoriei externe a Republicii Moldova;

i.        Efectuează reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;

j.        Licenţiază, reglementează şi supraveghează activitatea de prestare a serviciilor de plată şi activitatea de emitere a monedei electronice.Joburi la Banca Naţională a Moldovei

2009

1

Tip: full time

Numar pozitii: 1

Localitate: Chișinău

1954

1

Tip: full time

Numar pozitii: 1

Localitate: Chișinău

Prezență târguri TDC

TdC Cluj Global
TdC Cluj Global Sala Polivalentă
TdC Iasi
TdC Cluj IT Sala Polivalentă
TdC Iasi
TdC Mureș Teatrul Național
TdC Iasi
TdC Oradea Lotus Center
TdC Iasi
TdC Iași Global Palas Mall
TdC Iasi
TdC Iași IT Palas Mall
TdC Sibiu >
TdC Sibiu Hotel Ramada
TdC Iasi
TdC Chișinău Palatul Național
TdC Brasov
TdC Brașov Aro Palace